Practical INFO / Praktisk INFO

June 9, 2009

What> The next international meeting of the Never Trust A COP network.

When> 18th and 19th of June. Both days from 10am til 8pm (approximately)

Where> In “Byens Lys” (“Lights of the City”) in Christiania.

Who> As it says in the call out, everyone is welcome, but there will be no hierachical structures accepted – that means no NGOs or GOs or political parties or representatives of such.

Food and sleep>There will be provided lunch and dinner both days and hopefully also breakfast both days. Sleeping spaces will be provided for everyone who needs it.

How much> Participation is free. We will be seeking donations from those able to give them to cover inevitable expenses for food and the like.

What else> We are aware that some of those interested in participating in the NTAC meeting are also interested in being at the Climate Justice Action meeting the same weekend. We were unfortunately not aware that the CJA would be starting already on the 18th. This is why we’ve chosen a meeting place as close to the CJA meeting as possible to facilitate people or groups overlapping between meetings. We hope everyone will find this acceptable and workable.

Oh yes…and there will be a Midsummer party on Friday evening. >)

—————————————————-

Hvad> Næste internationale møde i Never Trust A COP netværket.

Hvornår> 18. og 19. juni. Begge dage fra kl. 10.00 til 20.00 (cirka)

Hvor> I “Byens Lys” på Christiania.

Hvem> Som der står i vores call out er alle velkomne, men hierarkiske strukturer accepteres ikke – dvs. ingen NGOere, GOere, politiske partier eller repræsentanter for dem.

Mad og søvn> Der vil være frokost og aftensmad begge dage. Vi håber der også vil være morgenmad begge dage. Der vil blive stillet sovepladser til rådighed for alle som har brug for det.

Hvor meget> Deltagelse er gratis. Vi kommer til at bede om donationer fra de som er i stand til at give dem for at dække uundgaælige udgifter til mad og lignende.

Hvad ellers> Vi er klar over at nogle af de, der er interesserede i at deltage i NTAC også er interesserede i at deltage i Climate Justice Action mødet samme weekend. Vi var desværre ikke klar over, at CJA ville starte allerede torsdag d. 18. Vi har derfor valgt et mødested så tæt på CJA mødet som muligt, for at facilitere at personer eller grupper kan overlappe mellem de to møder. Vi håber alle kan leve og arbejde med den løsning.

og til sidst…fredag aften bliver der en midsommer fest. >)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: